Ett nytt arbetssätt: Geologiska forskningscentralen till en föregångare inom utveckling av multilokalt arbete och arbetsmetoder inom statsförvaltningen

Geologiska forskningscentralen (GTK) samarbetar med partner för att utveckla multilokalt arbete och nya arbetsmetoder som en föregångare inom statsförvaltningen.

Coronapandemin har tvingat alla att anamma nya arbetssätt. När det gäller arbetsmetoder kommer man inte att helt återgå till situationen före pandemin. Vid Geologiska forskningscentralen ser man förändringen som en möjlighet. GTK har inlett förändringsprogrammet GTK 2.0, genom vilket man främjar multilokalt arbete och nya arbetsmetoder genom agil utveckling och försök.

Man utvecklar nya arbetsmetoder inom fyra delområden: arbetssätt och -kultur, kompetens, arbetsmiljö och -gemenskap samt teknologi.

“GTK fortsätter att ambitiöst utveckla sin verksamhet. Som föregångare inom statsförvaltningen vill vi djärvt prova nya arbetsmetoder. Bättre digitala arbetsredskap, flexibla arbetssätt och multilokalitet är sätt för att stödja envars framgång i arbetet och således stärka arbetsgemenskapens produktivitet”, säger Mika Nykänen, generaldirektör vid Geologiska forskningscentralen.

Förändringsprogrammet har inletts med ett pilotprojekt, där man tillsammans med de anställda söker fungerande lösningar som underlättar arbetet. I arbetet används allt som man lärt sig under pandemin och bästa praxis kommer att tillämpas även efter coronapandemin. Pilotprojektet genomförs vid GTK:s verksamhetsställen i Kuopio, Karleby och Rovaniemi. Resultaten av det cirka ett år långa pilotprojektet ger utsikter långt in i framtiden.

“Kärnan i projektet gäller flexibilitet i fråga om när och var arbetet utförs, en fungerande arbetsmiljö, redskap som motsvarar arbetskraven och förmåga att använda dessa samt metoder för växelverkan och samarbete som det nya arbetssättet förutsätter”, säger Samu Valpola, direktör för förändringsprogrammet.

Partner i förändringsprogrammet är Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori, finansministeriet, Senatfastigheter, CSC – Centret för finländsk expertis inom IT för forskning, utbildning, kultur och offentlig förvaltning, Microsoft, Fujitsu Finland och Elisa. Tillsammans med partnerna finner man bästa praxis och verksamhetssätt. Partnerna bidrar med mångsidiga visioner och kompetens när det gäller att ändra arbetssätten och arbeta på ett datasäkert sätt.

“Vi skapar fungerande och flexibel praxis samt teknologier för att göra det möjligt att smidigt arbeta multilokalt. Vi använder agila metoder för att utveckla nytt. Målet är att ta fram modeller som man kan använda inom hela statsförvaltningen”, säger Pasi Lehmus, verkställande direktör vid Valtori.

Det är väsentligt att säkerställa förutsättningar för ett smidigt arbete och välbefinnande i arbetet för alla. Målet är att erfarenheterna från pilotprojektet inom förändringsprogrammet ska stödja hela statsförvaltningens övergång till framtidens arbetssätt.

“GTK:s inledande drag visar att det är möjligt att ytterligare utveckla multilokalt arbete. En allt mer digital arbetsmiljö innebär att man inom statsförvaltningen under de närmaste åren kommer att övergå till multilokalt arbete”, konstaterar Juha Sarkio, överdirektör vid finansministeriet.

Mer information

Mika Nykänen, generaldirektör för Geologiska forskningscentralen, och Samu Valpola, direktör för förändringsprogrammet, begäran om intervju via assistent Eija Laukkanen, tfn 029 503 2152.

På grund av undantagsläget som orsakas av coronapandemin har man arbetat hemma, i terrängen och på stugan. Vad hände när vi övergick till distansarbete? Forskare vid Geologiska forskningscentralen kan dela med sig av sina erfarenheter för medier. Kontakt via GTK:s kommunikation: Sanna Tuominen, sanna.tuominen@gtk.fi, tfn 029 503 0122.