Vahvoin juurin ja rohkeasti keskustellen eteenpäin

Havaintoni tuoreena viestintäpäällikkönä Geologian tutkimuskeskuksessa voi tiivistää kolmeen sanaan: juuret, rohkeus ja keskustelu. Miksi?

nainen haistelee lehtiversoja

Kaikilla meillä on juuret. GTK:laiset ovat ylpeästi jostain kotoisin, niin Suomesta kuin maailmalta. Puhumme erilaisia murteita ja ihastelemme niiden omituisuuksia. Vahvat juuret eivät estä, ettemmekö vähintään yhtä ylpeästi olisi yhdessä GTK. Tämä oli yksi ensimmäisten päivien havainnoista Geologian tutkimuskeskuksesta.  

Jokainen uusi taloon tulija kirjoittaa itsestään esittelyblogin intraan. Lämpimät tervetuloa taloon -toivotukset raikuivat intrassa ja Teams-tapaamisissa ja chatissa, jonka kautta näin etätyösuositusaikana olen tutustunut kollegoihin ja organisaation eri osiin. Videot pidetään päällä, jotta näemme toisemme. Toimimme kuudessa eri toimipisteessä ympäri Suomen, joten videoyhteydet ovat laulaneet jo ennen pandemiaa. 

Rohkea rokan syö 

GTK aloitti viime vuoden alussa uudenlaisen normaalin työn GTK 2.0 -pilotin ja toimii samalla koko valtionhallinnon pilottiorganisaationaMyönnämme, ettemme ole vielä (!) uuden työn edelläkävijäorganisaatio. Juju onkin siinä, että haluamme olla ja teemme rohkeasti työtä tämän tavoitteen eteen. Haluamme näyttää, kokeilla ja kehittää valtionhallinnolle kokemuksia, miten uutta työtä voidaan valtiolla tehdä. 

Haluamme olla edelläkävijäorganisaatio ja teemme rohkeasti työtä tämän tavoitteen eteen.”

Tekniset ratkaisut mahdollistavat, eivät ole itsetarkoitus. Kulttuurin vahvistamisen ja yhdessä tekemisen kautta uudenlainen työ mahdollistuu. Opitaan pois jostain vanhasta ja opitaan uudenlaisia asioita tilalle. Ja tietenkin myös pidetään kiinni niistä vanhoista tekemisen tavoista, jotka koetaan toimiviksi edelleen.  

Viestintätiimissä on myös rohkea ja hyvä tekemisen meno päällä. Kehitystyö on jaksotettu pitkin vuotta, jolloin voidaan keskittyä elefantin syömiseen paloissa ja samalla jää aikaa perusviestintätyöhön. Ei ole niin tyhmää kysymystä, etteikö sitä uskaltaisi kysyä. Tämä on mahdollistanut sujuvan solahtamisen osaksi tiimiä. 

Kissa pöydälle

Organisaatiokulttuurin kehittämisessä on tärkeää avoimen keskustelun mahdollistaminen. Kannustetaan tuomaan esiin myös eriävät mielipiteet ja pohdinnat. Nostamalla kissan rohkeasti pöydälle, voidaan aloittaa keskustelu kissasta eri puolilta. Näin löydetään koko organisaation kannalta toimivimmat tavat ja toimivimmat jatkuvan kehittämisen elementit. Näin teemme enemmän yhdessä, joka on yksi GTK:n arvoista 

Kaikkinensa siis kiehtova kokonaisuus hypätä mukaan. Odotan innolla jo kasvokkain tapaamisia, mutta nyt jo lähes kahden kuukauden kokemuksella voin sanoa, että monipaikkainen työskentely GTK:ssa on mukavaa, sujuvaa ja helppoa! #Uusinormaalityö on täällä. 

Kati Kiviniemi
viestintäpäällikkö, Geologian tutkimuskeskus

Miten GTK 2.0 alkoi? Lue lisää muutosohjelman projektipäällikön Samu Valpolan blogista

https://www.gtk.fi/perjantai-kolmastoista-uusien-mahdollisuuksien-alku/