Asiantuntijahaku

Siirry asiantuntijahakuun
Tornivaara Anna
Ryhmäpäällikkö
+358295033984
Espoo

Löydät minut myös täältä:

Lataa vCard

Asiantuntija-alueet:

Pääasiallisena tutkimuskohteenani ovat olleet noin viidentoista vuoden ajan kaivosten ympäristöasiat lähinnä Suomessa mutta myös ulkomailla kansainvälisten projektien kautta.

Erikoisosaamiseni keskittyy ympäristövaikutusten arviointiin, kaivannaisjätteiden karakterisointiin, kaivosten sulkemiseen, suljetuttujen/hylättyjen kaivannaisjätealueiden inventointiin sekä kiertotalousasioihin. Tutkimuksen ohella olen osallistunut kaivosalan ympäristöasioita käsittelevien lausuntojen ja oppaiden laatimiseen.

Nykyisessä tehtävässäni ryhmäpäällikkönä pyrin edistämään ja tukemaan ryhmän toimintaa vesienhallintaan ja etenkin kaivosvesiteemaan liittyvissä hankkeissa. Lisäksi toimenkuvaani on tullut uutena ja kiinnostavana lisänä vastuullisuustyöryhmän toiminta.