Siirry sisältöön

Avoimet tarjouspyynnöt

Tällä sivulla julkaistaan Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) avoimia tarjouspyyntöjä. Useimmissa tarjouspyynnöissä sovellettavina ehtoina ovat Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot (kts. kohta ’Sopimusehdot’).

Tarjoukset tulee toimittaa tarjouspyynnössä mainittuun osoitteeseen ja tarjouspyynnössä mainitussa muodossa. Tarjoajia kehotetaan tutustumaan tarkasti tarjouspyyntöön liitteineen, koska siihen on pyritty keräämään kaikki olennainen tieto kustakin kilpailusta. Tarjouskilpailun ollessa käynnissä Geologian tutkimuskeskus vastaa mahdollisiin lisätietopyyntöihin ainoastaan tarjouspyynnössä mainitulla tavalla sähköpostitse (muita tiedusteluja, esim. puhelimitse, ei oteta vastaan).

Tarjoajien/ehdokkaiden tulee seurata tarjouspyyntösivua tarjousaikana, koska tarjouspyyntöön voidaan liittää lisätietoja hankinnasta. Lisätiedot voivat liittyä esimerkiksi tarjoajan/ehdokkaan lisätietopyyntöön.

Induktiivisesti kytketty plasma optinen emissiospektrometri (ICP-OES) / Inductively coupled plasma optical emission spetroscopy (ICP-OES) (kansallinen hankinta) Tarjouspalvelu 23.7.2024 klo 12:00 GTK/412/02.03.01/2024
Invitation to tender for a time-of-flight inductively coupled plasma mass spectrometer for geological applications (EU hankinta) Tarjouspalvelu 19.7.2024 klo 12:00 GTK/231/02.03.01/2024
Interferometric Synthetic Aperture Radar (InSAR) system and optional drone (EU hankinta) Tarjouspalvelu  26.7.2024 klo 12:00 GTK/334/02.03.01/2024
Kallionäytekairaukset Suomen alueella vuosina 2021-2025 (EU-dynaaminen hankintajärjestelmä) Tarjouspalvelu Dynaamisen hankintajärjestelmän päättymisaika 31.12.2025 GTK/319/02.03.01/2020
Geofysiikan mittauspalvelujen hankinta vuosina 2021-2024 (EU-dynaaminen hankintajärjestelmä) Tarjouspalvelu Dynaamisen hankintajärjestelmän päättymisaika 26.11.2024 GTK/744/02.03.01/2020
Maaperänäytteenotto ja havaintoputkien asennuksen Suomen alueella vuosina 2021-2025 (EU-dynaaminen hankintajärjestelmä) Tarjouspalvelu Dynaamisen hankintajärjestelmän päättymisaika 17.12.2025 GTK/778/02.03.01/2020
Tarjouspyyntö /
Invitation to Tender
Liitteet, lisätiedot /
Appendices, Additional information
Tarjouksen oltava perillä / Due Date of Tender Diaarinumero
Reg. number