Siirry sisältöön

Geologian tutkimuskeskuksen vastuullisuusraportti 2023

Ratkaisuja vauhdittamaan siirtymää kestävään, hiilineutraaliin maailmaan

 

Tämä on Geologian tutkimuskeskuksen kolmas vastuullisuusraportti.

Raportointimme tavoitteena on kertoa kootusti kansalaisille, päättäjille, tutkijayhteisölle ja elinkeinoelämälle tutkimuksestamme ja ratkaisuistamme sitoen ne viiteen kestävän kehityksen tavoitteeseen. Valitut viisi tavoitetta on johdettu strategiastamme vuosille 2020‒2023. Arvioimme, että näiden priorisoitujen tavoitteiden osalta kädenjälkemme on vaikuttavinta.

Lisäksi kuvaamme tässä raportissa ekologisen, sosiaalisen ja hallinnollisen vastuullisuuden edistämistä omassa toiminnassamme kolmen painopisteen kautta: Ihminen, Toimintatapa ja Ympäristö. Oman toiminnan painopistealueet on valittu sidosryhmänäkemykset huomioiden missä vastuullisuuden osa-alueissa haluamme erityisesti edistyä.

Ajankohtaiset uutiset ja tietoa tuoreista tutkimustuloksista suoraan sähköpostiisi.