Kenttä- ja laboratoriomittaukset

Laajojen geoenergiahankkeiden investointipäätökset ja suunnittelutyö tarvitsevat perustakseen todennettua mittausdataa, jota on tuotettu sekä kenttä- että laboratorio-olosuhteissa. Näiden avulla saadaan selville kohteen todellinen potentiaali.

GTK:n asiantuntijapalvelujen laitteistot ja kyky tuottaa standardien mukaisia läpinäkyviä tuloksia edustavat alan huippua. 

Palvelun sisältö

  • Tutkimuksen suunnittelu asiakkaan tarpeiden mukaan 
  • Termogeologinen kartoitus  
  • Geofysikaaliset ja geokemialliset in situ mittaukset  
  • Geofysikaaliset ja geokemialliset laboratoriomittaukset 
  • Tulosten standardien mukainen tarkka raportointi ja niiden tulkinta 

Miten hyödyt?

  • Tunnet kohteen potentiaalin ja tiedät mitä seikkoja tulee ottaa huomioon geoenergian hyödyntämisessä.