Fält- och laboratoriemätningar

För investeringsbeslut och planering inom omfattande geoenergiprojekt krävs konstaterade mätningsdata som producerats inom såväl fält- som laboratorieförhållanden. Med hjälp av dessa får man reda på objektets verkliga potential.

GTK:s experttjänster har utrustning och kapacitet att producera transparenta och standardsenliga resultat som är i toppklass inom branschen.

Tjänstens innehåll

  • Planering av undersökningen i enlighet med kundens behov
  • Termogeologisk kartläggning
  • Geofysikaliska och geokemiska in situ-mätningar
  • Geofysikaliska och geokemiska laboratoriemätningar
  • Noggrann rapportering av resultateten i enlighet med standarder och tolkning av resultaten

Fördelar för dig

  • Du känner till potentialen hos objektet och vet vilka faktorer som bör beaktas vid utnyttjande av geoenergi.