Nykytila- ja tarvekartoitus

Geotiedon hallinnan kehittämisen lähtökohta ja ensimmäinen vaihe on nykytilan ja organisaation tarpeiden kartoitus. Tämä on välttämätöntä, jotta pystytään suunnittelemaan reitti haluttuun kohteeseen. 

Kartoituksen kautta organisaatiosi pystyy arvioimaan kehittämisestä saatavat hyödyt suhteessa niiden vaatimiin investointeihin, työpanokseen ja aikaan.  

Palvelun avulla tiedonhallinnan kehittämisen tuoma lisäarvo ja prioriteettikohteet selkenevät. Digitalisoitu, systemaattisesti ylläpidetty ja saavutettava geotieto tuo merkittäviä säästöjä ja avaa mahdollisuuksia uusien tuotteiden kehittämiselle. 

Palvelun sisältö 

  • Nykytilan selvitys perustuen dokumentaatioon, haastatteluihin, olemassa olevaan dataan ja tiedonhallinnan ratkaisuihin. 
  • Tarvekartoitus perustuen nykytilaselvitykseen ja organisaation johdon, henkilöstön ja sidosryhmien haastatteluihin. 
  • Nykytilasta-tavoitetilaan kehittämispolun suunnittelu.  

 

Miten hyödyt? 

  • Tuloksena on GTK:n tuottama dokumentaatio, joka kuvaa nykytilan ja tavoitetilan sekä kehittämispolun nykytilasta tavoitetilaan. 
  • Saat paremman ymmärryksen siitä missä organisaatio tällä hetkellä on, realistisen kuvan siitä miten tavoitteisiin päästään ja miten eri kehityskohteita voi punnita.