Siirry sisältöön

Petrofysiikan tutkimukset

Petrofysiikka toimii linkkinä geofysiikan ja geologian välillä, mahdollistaen onnistuneen tulkinnan ja mallinnuksen.

Henkilö käsittelee lieriön muotoista laitetta laboratoriossa.

Palvelun hyödyt

Tarkemmat geofysiikan ja geologiset tulkinnat ja mallit

Tutkimuksista on apua erilaisten geofysiikan menetelmien käytettävyyteen kohteen löytämisessä.

Mineraloginen tieto

Tietoa näytteiden mineralogiasta näytettä rikkomatta ja nopeasti.

Ympäristötutkimukset

Tutkimukset auttavat selvittämään maa- ja kallioperässä tapahtuvia muutoksia.

GTK:n geofysiikan laboratoriolla on kansainväliset mitat täyttävä monipuolinen petrofysiikan laboratoriolaitteisto sekä asiantunteva henkilöstö, jonka asiantuntemusta hyödyntävät sekä asiakkaat että yhteistyökumppanit.

Laboratoriomittauksilla saadaan tietoa kallio- ja maaperän fysikaalisista ominaisuuksista, eli petrofysiikasta. Tätä tietoa voidaan hyödyntää geofysikaalisessa tulkinnassa ja mallinnuksessa sekä erilaisissa geologisissa sovelluksissa liittyen mm. kallioperän mineralisaatioiden tai geotermisten ominaisuuksien tutkimiseen sekä ympäristön tilaa heijastaviin säteilymittauksiin sedimenttimuodostumista.

Magneettisen mineralogian tutkimuksessa on käytettävissä suskeptibiliteetin ja remanentin magnetoituman tarkkaan määritykseen soveltuvia laitteita. Remanentin magnetoituman eri ikäisten komponenttien suuruus ja suunta saadaan määritettyä demagnetoinnin avulla ja magneettisten mineraalien erottelu voidaan tehdä määrittämällä suskeptibiliteetti laajalla lämpötila-alueella.

Näiden laboratorioissa palveluna tehtävien mittausten lisäksi voidaan tiheysmäärityksiä tehdä itsepalveluna tietokoneen ohjauksessa Lopella sijaitsevassa kairasydänarkistossa.

Laboratorioiden varusteisiin kuuluu lisäksi kattava näytekäsittelyvälineistö sekä maastossa suoritettavaan pintanäytteenottoon soveltuva näytteiden kairaus- ja suuntauskalusto.

Tarkemmat tiedot mittausmenetelmistä on kuvattu sivuilla: Geofysiikan laboratorio

Palvelukokonaisuus sisältää geofysiikan laboratoriomittaukset pala- ja kairasydännäytteistä sekä tulosten tulkinnan geofysiikan tutkimusten tarpeisiin:

  • Tiheyden ja magneettisten ominaisuuksien määritykset
  • Sähköinen ominaisvastus ja varautuvuus laajalla mittausalueella sekä induktiivisesti että galvaanisesti
  • Magneettisen mineralogian mittaukset
  • Erikoismittaukset kuten termiset mittaukset, seismisen P-aallon nopeusmääritykset, huokoisuus ja gammasäteilyyn perustuva 137Cs-pitoisuusmääritys
  • Sedimentti – ja maaperänäytteiden fysikaalisten ominaisuuksien mittaukset

Hyvissä ajoin valitut petrofysiikan menetelmät varmistavat parhaan tuen tulosten tulkinnalle ja mallinnukselle.

Ota yhteyttä

Jätä yhteystietosi ja lyhyt viesti, niin asiantuntijamme palaavat sinulle.

Ota yhteyttä suoraan asiantuntijaan

Ryhmäpäällikkö
+358295030129

Ajankohtaiset uutiset ja tietoa tuoreista tutkimustuloksista suoraan sähköpostiisi. Tilaa uutiskirje!