Geofysiikan laboratorio

Geofysikaalisilla laboratoriomittauksilla saadaan tietoa kallio- ja maaperän fysikaalisista ominaisuuksista, petrofysiikasta. Tätä tietoa voidaan hyödyntää geofysikaalisessa tulkinnassa ja mallinnuksessa sekä erilaisissa geologisissa sovelluksissa liittyen mm. kallioperän mineralisaatioiden tai geotermisten ominaisuuksien tutkimiseen sekä ympäristön tilaa heijastaviin säteilymittauksiin sedimenttimuodostumista.

Geofysiikan laboratoriolla on kansainväliset mitat täyttävä monipuolinen laboratoriolaitteisto sekä asiantunteva henkilöstö, jonka asiantuntemusta hyödyntävät sekä GTK:n omat projektit että ulkopuoliset asiakkaat ja yhteistyökumppanit.

Laboratoriossa suoritettavat mittaukset on jaoteltu perusmittauksiin ja erikoismittauksiin. Perusmittauksiin kuuluvat tiheyden, magneettisen suskeptibiliteetin, remanentin magnetoituman ja sähköisen ominaisvastuksen mittaukset. Näitä mittauksia tehdään GTK:n kahdessa toimipisteessä; Espoossa ja Rovaniemellä. Erikoismittauksiin kuuluvat mm. erilaiset kivien ja sedimenttien magneettisten ominaisuuksien mittaukset sekä geotermiikan, gammasäteilyn, huokoisuuden ja seismisen p-aallon nopeuden mittaukset, joita tehdään vain Espoon laboratoriossa. Laboratorioiden varusteisiin kuuluu lisäksi kattava näytekäsittelyvälineistö sekä maastossa suoritettavaan pintanäytteenottoon soveltuva näytteiden kairaus- ja suuntauskalusto.

Menetelmät

Erikoismittaukset Espoon toimipisteessä