Geofysiikan laboratorio

Geofysikaalisilla laboratoriomittauksilla saadaan tietoa kallio- ja maaperän fysikaalisista ominaisuuksista, petrofysiikasta. Tätä tietoa voidaan hyödyntää geofysikaalisessa tulkinnassa ja mallinnuksessa sekä erilaisissa geologisissa sovelluksissa liittyen mm. kallioperän mineralisaatioiden tai geotermisten ominaisuuksien tutkimiseen sekä ympäristön tilaa heijastaviin säteilymittauksiin sedimenttimuodostumista.

Geofysiikan laboratoriolla on kansainväliset mitat täyttävä monipuolinen laboratoriolaitteisto sekä asiantunteva henkilöstö, jonka asiantuntemusta hyödyntävät sekä GTK:n omat projektit että ulkopuoliset asiakkaat ja yhteistyökumppanit.

Laboratoriossa suoritettavat mittaukset on jaoteltu perusmittauksiin ja erikoismittauksiin. Perusmittauksiin kuuluvat tiheyden, magneettisen suskeptibiliteetin, remanentin magnetoituman ja sähköisen ominaisvastuksen mittaukset. Näitä mittauksia tehdään GTK:n kahdessa toimipisteessä; Espoossa ja Kuopiossa. Erikoismittauksiin kuuluvat mm. erilaiset kivien ja sedimenttien magneettisten ominaisuuksien mittaukset sekä geotermiikan, gammasäteilyn, huokoisuuden ja seismisen p-aallon nopeuden mittaukset, joita tehdään vain Espoon laboratoriossa. Laboratorioiden varusteisiin kuuluu lisäksi kattava näytekäsittelyvälineistö sekä maastossa suoritettavaan pintanäytteenottoon soveltuva näytteiden kairaus- ja suuntauskalusto.

Geofysiikan laboratorion hinnasto

Menetelmät

Tiheys

Lue lisää

Magneettinen suskeptibiliteetti

Lue lisää

Remanentti magnetoituma (remanenssi)

Lue lisää

Yhdistetty tiheys-magneettinen suskeptibiliteetti-remanentti magnetoituma -mittaus

Lue lisää

Ominaisvastus

Lue lisää

Näytteenotto maastossa

Lue lisää

Näytteiden preparointi

Lue lisää

Ominaisvastus-erikoismittaus

Lue lisää

Erikoismittaukset Espoon toimipisteessä

Magneettinen suskeptibiliteetti ja induktiivinen ominaisvastus

Lue lisää

Remanentin magnetoituman erikoismittaukset

Lue lisää

Magneettisen suskeptibiliteetin anisotropia (AMS)

Lue lisää

Magneettinen mineralogia

Lue lisää

Huokoisuus

Lue lisää

Seismisen p-aallon nopeus

Lue lisää

Gamma-säteily

Lue lisää

Geotermiset mittaukset

Lue lisää