Siirry sisältöön

Rikastusprosessin optimointi ja suunnittelulähtöinen kiertotalous

Kaivostoiminnassa prosessisuunnittelulla optimoidaan haluttujen arvoaineiden rikastusprosessi. Suunnittelu sisältää myös sivuvirtojen kartoittamisen ja jätteiden hallintaa palvelevat tutkimukset. GTK:n laaja palvelupaletti ja tutkimusinfra auttavat tekemään suunnittelun kestävästi, asiakkaan tarpeisiin sopivasti ja tutkimustuloksiin perustuen.

Palvelun hyödyt

Optimoitu rikastusprosessi ja sivuvirtojen suunnittelu lisäävät kaivosprojektin kestävyyttä

Prosessisuunnittelulla saadaan halutun arvoaineen hyödyntämisen lisäksi suunniteltua sivuvirtojen hyötykäyttö ja turvallinen hallinta.

GTK suunnittelee asiakkaan kokonaisuuteen sopivimman prosessin

GTK auttaa suunnittelemaan prosessin alusta alkaen niin, että jakeet on lajiteltu ja sivuvirtojen sisältö on kartoitettu.

Malmin mineraalit monipuolisesti hyötykäyttöön

Suunnitteluvaiheessa tehtävät ratkaisut mahdollistavat sivuvirtojen hyödyntäminen prosessin aikana tai sen jälkeen.

Rikastusprosessin optimoinnin tarkoituksena on varmistaa projektin tekninen toteutettavuus, kannattavuus ja mahdollisimman pieni ympäristöjalanjälki. Systemaattinen sivuvirtojen tarkastelu tukee teollisten ekosysteemien synnyttämistä ja syntyvän jätteen vähentämistä. Myös lopulliset jätejakeet voidaan optimoida niiden hallinnan helpottamiseksi.

GTK auttaa suunnittelemaan prosessin alusta alkaen niin, että jakeet on lajiteltu ja sivuvirtojen sisältö on kartoitettu. Näin pystytään suunnittelemaan myös näiden virtojen hyödynnettävyys.

Suunnittelun tavoitteena on vähentää rikastusprosessissa tulevaa jätettä mahdollisimman paljon. GTK laaja palvelupaletti ja tutkimusinfra auttavat tekemään suunnittelun tehokkaasti ja tutkimustuloksiin perustuen.

Rikastusprosessin optimoinnin tavoitteet:

Käyttää mahdollisimman vähän energiaa.
Käyttää mahdollisimman vähän vettä ja maksimoida prosessiveden kierrättäminen. Prosessivettä voidaan tarvittaessa puhdistaa kierrätystä varten.
Voidaan tutkia myös rikastushiekan kuivempia läjitysmenetelmiä.
Vaikuttaa myös rikastushiekka-alueelle menevän veden laatuun.
Käyttää mahdollisimman vähän kemikaaleja sekä mahdollisimman ympäristöä säästäviä kemikaaleja.
Vähentää pölyämistä ja hiukkaspäästöjä.

Rikastushiekan uudelleenkäyttö

Pääarvoaineiden talteenoton jälkeen voi jäljelle jääneessä aineksessa edelleen olla erilaisia hyödynnettäviä mineraaleja muiden teollisuudenalojen tarpeisiin. Hyödyntämismahdollisuuksia voidaan arvioida systemaattisesti ja prosessia muokata siten, että jokainen hyödyntäjä saa tarvitsemansa kaltaisen mineraalituotteen, oli sitten kyse rakennusteollisuudesta, maanrakennuksesta, maataloustuotteista tai vaikkapa vesien käsittelystä.

Jos puhtaampi rikastushiekka täyttää kelpoisuusvaatimukset, voidaan sitä käyttää teiden pohjissa ja maisemoinnissa. Suunnittelussa otetaan myös huomioon hapon muodostuminen ympäristöön. Rikastusteknisin keinoin pystytään ottamaan haitalliset aineet pois rikastushiekasta. Näin rikastushiekka voidaan myydä tai käyttää itse täyttömassana.

Kiertotaloutta voidaan edistää myös prosessoimalla uudelleen vanhoja rikastushiekkoja. Samalla voidaan poistaa riskejä ja kunnostaa ympäristöä. Uudelleenrikastuksessakin pyritään aineksen mahdollisimman kokonaisvaltaiseen hyödyntämiseen.

GTK Mintec - kiertotalouden ja mineraaliprosessoinnin koetehdas- ja laboratoriokokonaisuus

GTK Mintec on ainutlaatuinen palvelukokonaisuus, jossa mineraalialan tutkimuslaboratorioihin yhdistyy teollisen mittakaavan koerikastustehdas, kaivannaisjätteiden pitkäaikaiskäyttäytymisen testausalusta ja rikastushiekka-alue.

Tutustu tarkemmin kokonaisuuteen

GTK  Mintecin rakennuksen julkisivu.

Ota yhteyttä

Jätä yhteystietosi ja lyhyt viesti, niin asiantuntijamme vastaavat sinulle.

Ota yhteyttä suoraan asiantuntijaan

Ryhmäpäällikkö
+358295030094
Erikoistutkija
+358295035803
Asiakkuuspäällikkö
+358295030010

Ajankohtaiset uutiset ja tietoa tuoreista tutkimustuloksista suoraan sähköpostiisi. Tilaa uutiskirje!