Hienonnus

Hienonnus on vaativimpia mineraalitekniikan osaprosesseja, sillä oikean murskaus- ja jauhatusprosessin valinta on tärkeä osa erotusprosessin onnistumista. 

Hienonnuksen investointi- ja käyttökustannukset muodostavat suurimman osan rikastuskustannuksista. Osaprosessin tutkimus onkin ratkaisevassa asemassa tehokkaan rikastusprosessin suunnittelussa.

GTK Mintecissä on kokemusta hienonnustutkimuksista erilaisten malmien ohella myös muille materiaaleille. Hienonnustutkimuksiamme tukevat mineralogian ja analytiikan palvelut. Tutkimuksia voidaan suorittaa laboratorio-, minipilot- ja pilot-mittakaavassa. Koetehdastutkimuksissa jauhatusprosessista pystymme mittaamaan jauhinmyllyjen tehoa sekä seuraamaan jauhatuspiirin tuotteen raekokojakaumaa ja lietetiheyttä on-line mittauksilla.

Tyypillisessä hienonnus-osaprosessin selvitystyössä pyritään optimoimaan koko jauhatusketju rikastusprosessia varten. Jauhatustutkimuksiin on käytettävissä usean tyyppisiä murskaus- ja jauhatusmenetelmiä metalli- ja autogeenijauhatuksen eri sovellutuksineen.

Laboratoriotutkimukset

Jauhautuvuusselvityksiin kuuluvat Work Index -määritykset käyttäen Bondin kuula- ja tankomyllymenetelmiä. Jauhatuksen tavoitehienous määräytyy, kun puhtaaksijauhatus- ja muut tarvittavat mineralogiset selvitykset on tehty. Lisäksi voidaan määrittää materiaalin kuluttavuus Bondin Abrasion Index -testillä.

Autogeenijauhatuksen laboratoriotutkimuksiin voidaan hyödyntää tutkimuskokonaisuutta, jossa erityyppisillä myllyillä ja pyöritysrummulla määritetään autogeenijauhatuksen parametrit. Suunnitteluun (alustava scale-up) on käytettävissä tietopankki aiemmista tutkimuksista. Tietopankissa on laboratorio-, pilot- ja täysmittakaavan tietous autogeenijauhatuksen parametreista.

Pilot-tutkimukset

Koetehtaalla varmennetaan laboratoriotutkimusten tulokset jatkuvatoimisessa prosessissa, jossa on käytettävissä vaihtoehtoisia jauhatusmenetelmiä näytteen optimihienonnustavan löytämiseksi. Koetehtaalla saadut tulokset antavat realistisen kokonaiskuvan prosessisuunnittelun perustaksi.