Siirry sisältöön

Vesistösedimenttien ominaisuuksiin liittyvät tutkimukset

GTK:lla on Suomen monipuolisin näytteenottokalusto ja analyysivalmius meri- ja sisävesien pohjien ominaisuuksien tutkimukseen. Selvityksen avulla saadaan tietoa kohdealueen soveltuvuudesta rakentamiseen, ennallistamiseen ja kunnostamiseen sekä voidaan suunnitella optimaaliset toimenpiteet kullekin alueelle.

Kaksi tutkijaa tutkimusalus Geomarilla tarkastelemassa merenpohjan sedimenttinäytettä.

Palvelun hyödyt

Kokonaiskuva vesistösedimenttien rakenteesta

Sedimenttinäytteiden avulla saadaan syventävää tietoa vesistön pohjan geologisista ominaisuuksista ja sedimenttien kerrostumisen aikana vallinneista olosuhteista.

Sedimenttitietoa ruoppaus- ja läjitysmassojen hallintaan

Vesistösedimentteihin liittyvä tieto on välttämätöntä ruoppaus- ja läjitysmassojen hallinnan kannalta. Rakentamisen viranomaisvaatimukset edellyttävät vesistösedimenttien ominaisuuksien ja toiminnan vaikutusten selvittämistä.

Suomen kattavin näytteenotto- ja tutkimuspalvelu

GTK:lla on Suomen laajin vesistösedimenttien näytteenottoon, mittaamiseen ja aineistojen analyysiin tarkoitettu laitteisto- ja menetelmävalikoima. Asiantuntijamme valitsevat aina asiakkaan tutkimustarpeeseen parhaiten soveltuvan näytteenottomenetelmän.

Vesistösedimenttien tutkimuksilla vastataan moneen tarpeeseen

Meren tai sisävesistön pohjan sedimenteistä voidaan tutkia geokemiallisia ja geofysikaalisia ominaisuuksia aineksen laadun selvittämiseksi. Tutkimusaineistoa tarvitaan muun muassa ruoppaus- ja läjitystoiminnan suunnittelua varten, taustapitoisuuksien selvittämiseen sekä alueen sedimenttien kerrostumisen ymmärtämiseen. Tutkimusten pohjalta voidaan myös määrittää vesistösedimenttien hiilivarastoja ja hiilinieluja.

Palvelumme auttaa suunnittelemaan ympäristön kannalta optimaaliset sedimentteihin kohdistuvat toimenpiteet.

Tutkimukset tehdään kiintoaineksesta ja huokosvedestä asiakkaan tarpeen mukaan. Pohjan ympäristöolosuhteiden selvityksessä tutkitaan pohjan, huokosveden ja vesifaasin fysikaalinen nykytilanne. Lisäksi voidaan tutkia pohjan läheisen veden fysikaalisten ominaisuuksien ja suspensiona kulkeutuvien partikkeleiden pitoisuus ja mitata niiden kokojakauma.

Ominaisuustietojen tutkimuslaitteistolla selvitetään muun muassa eroosio- ja sedimentaatioprosesseja sekä kasvihuonekaasuja.

Asiantuntijamme suunnittelevat tutkimukset aina menetelmien soveltuvuus ja tutkimustarpeet edellä.

Mineraalien ja maa-aineisten hallinta

Vesistösedimenttien tutkimusaineistolla edesautetaan rajallisten maa-ainesten ja mineraalien hyödyntämistä ja kokonaishallintaa.

Pintaveden ja pohjaveden välinen vuorovaikutus

Vesistösedimenttien tutkimuksella voidaan selvittää pohjavesien yhteyttä pintavesiin (meri ja järvet) ja pintaveden vaikutusta pohjaveden laatuun ja määrän. Tutkimuksemme tuottaa tietoa myös pintavesien tilan ja sedimenttien välisestä yhteydestä.

Geologi merellä tutkimusaluksen kannella tutkimassa merenpohjan sedimenttinäytettä.

Alus merellä.
UUTINEN

Merenpohjan rakennettavuusominaisuuksien selvittäminen tukee merituulivoiman suunnittelua

Merituulivoiman rakentaminen lisääntyy Suomessa kiihtyvällä tahdilla. Suomessa on toistaiseksi vain yksi merituulivoimapuisto Tahkoluodossa, mutta rantaviivaa 1100 km, joka on toiseksi eniten Itämeren alueen maista. Edellytykset merituulivoiman lisärakentamiselle ovat hyvät.

Ota yhteyttä

Jätä yhteystietosi ja lyhyt viesti, niin asiantuntijamme vastaavat sinulle.

Ota yhteyttä suoraan asiantuntijaan

Päällikkö, merigeologia
+358295032275
Ryhmäpäällikkö
+358295032211

Ajankohtaiset uutiset ja tietoa tuoreista tutkimustuloksista suoraan sähköpostiisi. Tilaa uutiskirje!