Siniset järvet: boreaalisten järvien hiilinielupotentiaalin digitalisointi

Projektin tutkimusalue
Geoympäristö
Projektin kesto
01.01.2023 - 31.12.2025

Esittely

Järvisedimentit ovat yksi luonnollisista ja tärkeimmistä hiilinieluista, joihin orgaaninen hiili hautautuu tuhansien vuosien kuluessa. Näin osa hiilestä poistuu pysyvästi luonnollisesta aktiivisesta aineiden kiertokulusta. Luonnollisia hiilinieluja voidaan hyödyntää ilmastonmuutoksen torjunnassa maksimoimalla hiilinielujen kapasiteettia sitoa hiiltä. Jotta hiilinieluja voi hyödyntää edellä mainitulla tavalla, täytyy meidän ymmärtää, kuinka hiilinielut toimivat ja mitkä tekijät vaikuttavat niiden kykyyn sitoa hiiltä. Hanke ’Siniset järvet’ tuottaa uutta tietoa järvien kyvystä sitoa hiiltä. Tiedon pohjalta kehitetään uusia digitaalisia ratkaisuja, joita voidaan hyödyntää suoraan vesien hallinnassa ja ilmastonmuutokseen liittyvässä päätöksenteossa. Hanke tehdään läheisessä yhteistyössä sidosryhmien kanssa ja näin varmistetaan, että hankkeen tulokset vastaavat käyttötarpeita ja voidaan ottaa suoraan käyttöön eri sektoreilla.

Konsortiohanke tehdään yhteistyössä Helsingin yliopiston ja Suomen ympäristökeskuksen kanssa.

Yhteyshenkilö: Karoliina Koho

 

Projektilistaukseen