Gå till innehåll

Faktureringsadress

E-fakturering

E-fakturaadress/EDI-kod:

003702446807

Förmedlarkod (OpusCapita Solutions Oy):

E204503

FO-nummer:

0244680-7

Momskod:

FI02446807

Fakturor enbart som e-fakturor

Om ni inte har ett system som genererar e-fakturor, kan ni använda den tillsvidare avgiftsfria e-faktureringstjänsten (Supplier Portal) som staten tillhandahåller för att sammanställa och sända en e-faktura. Anvisningar om inloggningen på och användningen av e-faktureringstjänsten finns på Statskontorets sidor.