För media

GTK:s kommunikation hjälper mediernas representanter att hitta den rätta informationen och de rätta experterna.

 

 

Vi berättar om aktuella ärenden på GTK med pressmeddelanden, nyheter, bloggar och tema-artiklar, som du hittar i avsnittet Aktuellt.

Media material

GTK logo

Ta kontakt

Du kan skicka e-post till den gemensamma e-postadressen för GTK:s kommunikation viestinta@gtk.fi.

Kati Kiviniemi, kommunikationschef
Tel. +358 29 503 0077
kati.kiviniemi@gtk.fi

Lotta Knuutinen, kommunikationsdirektör
Tel. +358 29 503 2131
lotta.knuutinen@gtk.fi