Gå till innehåll

Principerna för GTK:s forskningsverksamhet och GTK som forskningspartner

GTK är en opartisk och icke vinstdrivande expertorganisation och agerar oberoende gentemot sina kunder.

Målet för verksamheten är att skapa och upprätthålla internationellt högklassig vetenskaplig information och sakkunskap inom geologi och att ta fram nya innovationer och lösningar för samhällets och näringslivets behov. Vårt partnernätverk omfattar forskningsinstitut, företag och högskolor både i Finland och globalt. Vi söker kontinuerligt nya former av samarbete inom våra nio forskningsområden.

Målet för GTK:s vetenskapliga forskning är en hög nivå och internationell namnkunnighet. Vi satsar på personalens höga kompetens och utvecklingen av vår forskningsinfrastruktur och uppmuntrar vår personal till öppen publicering av forskningsresultat. GTK har i sin verksamhet förbundit sig till Forskningsetiska delegationens anvisning om god vetenskaplig praxis och handläggning av misstankar om avvikelser från den.

Forskningsområden

Batterimineraler

Läs mer

Cirkulär ekonomi

Läs mer

Informationslösningar

Läs mer

Vattenförsorning

Vattenförsörjning

Geofysiska applikationer under utveckling

Läs mer

Hållbart bygge

Läs mer

Kritiska mineraler

Läs mer

Miljön i förändring

Läs mer

Koldioxidsnåla energilösningar

Läs mer