Det här betyder hållbarhet hos oss

Målet med vårt ansvarsarbete är att ha en positiv inverkan på genomförandet av FN:s globala mål. Som forsknings- och expertorganisation är vårt viktigaste sätt att påverka målen att producera forskningsdata och lösningar som hänför sig till dem.

Lösningar som bygger på geovetenskap kan användas för att avhjälpa globala problem till exempel i fråga om klimatförändringen, urbaniseringen, det ökande energibehovet, omvälvningen inom trafiken och tillgången på rent vatten. Geologisk kompetens främjar hållbarhet och utveckling inom användningen av naturresurserna i Finland och ute i världen.

År 2021 sammanfattade vi GTK:s syfte på följande sätt: vi tillhandahåller samhället och företag lösningar som bygger på geovetenskaplig kompetens för att påskynda övergången till en hållbar, koldioxidneutral värld. Vårt ansvarsarbete bygger på att främja FN:s Agenda 2030-mål och statsförvaltningens arbete med vägkartan för Agenda 2030. Utifrån detta har vi valt ut de FN:s mål för hållbar utveckling som vi har den största potentialen att påverka genom vårt arbete.

Hållbarhet är en del av den strategiska utvecklingen och ledningen på GTK. Vi redogör för ansvarsarbetets resultat i vår hållbarhetsrapport, som utkommer årligen. Vi berättar om de åtgärder som vi vidtagit för att uppnå målen och identifierar moment som kan utvecklas. Vår forskning- och sakkunnigverksamhet styrs av den lagstiftning som binder oss, uppföljning av styrningen och våra etiska principer: opartiskhet, oberoende och pålitlighet.

För vår jord – For Earth and for Us

Hållbarhetsmål

Våra hållbarhetsmål baseras på FN:s globala mål för hållbar utveckling. Vi granskar hållbarhet också med tanke på miljö, socialt och styrning ansvar.

Gå till hållbarhetsmål

Operativ likabehandlingsplan

Geologiska forskningscentralens operativa likabehandlingsplan för 2023–2027 behandlar verksamhet och utvecklingsåtgärder för att säkerställa likabehandling av våra kunder och andra intressentgrupper.

Läs mer om likabehandlingsplanen

Likabehandlings- och jämställdhetsplan

Geologiska forskningscentralens likabehandlings- och jämställdhetsplan innehåller mål och åtgärder för att främja människors likabehandling, jämställdhet mellan könen och personalens mångfald.

Läs mer om likabehandlings- och jämställdhetsplanen