Forskningsinfrastruktur och -metoder

Forskningsinfrastruktur

Forskningsmetoder

Mineraltekniska provfabriken och laboratoriet i Outokumpu – GTK Mintec

Geofysiska laboratoriet

Esbo och Rovaniemi

Specialmätningar (Esbo laboratorium)

Forskningslaboratoriet