Forskningsinfrastruktur och -metoder

Forskningsinfrastruktur

Borrkärnearkiv

Läs mer

Det maringeologiska forskningsfartyget Geomari

Läs mer

Mineraltekniska provfabriken och laboratoriet i Outokumpu – GTK Mintec

Läs mer

Finlands geovetenskapliga forskningslaboratorium – SGL

Läs mer

Forskningslaboratoriet

Läs mer

Geofysiska laboratoriet

Läs mer

Forskningsmetoder

Mineraltekniska provfabriken och laboratoriet i Outokumpu – GTK Mintec

Geofysiska laboratoriet

Esbo och Kuopio

Specialmätningar (Esbo laboratorium)

Forskningslaboratoriet