Mer hållbar tillväxt med geologisk kompetens

Vi på Geologiska forskningscentralen arbetar för jordens bästa. Vi producerar opartisk forskningsdata för att bidra till att lösa utmaningar inom bland annat klimatförändring, mer hållbara energisystem samt cirkulär ekonomi. Våra över 400 experter har kompetens inom mineralekonomi, energi-, vatten- och miljöfrågor samt digitala lösningar. Tillsammans med våra finländska och internationella partner skapar vi en mer hållbar framtid. GTK är ett forskningsinstitut underordnat arbets- och näringsministeriet.

> Organisation och direktionen

> GTK:s kvalitetspolicy

 

Geologiska forskningscentralen och dess kunder når framgång genom att sträva efter att ligga på toppen inom den egna branschen. Know-how samt geologisk spetsforskning och tillämpning av denna ligger till grunden för framgången. Dessutom krävs omfattande nätverk och partnerskap. – Juha Ylimaunu, ordförande för GTK:s direktion

GTK:s internationella verksamhet

Fortsatt stor kundnöjdhet

Vid GTK satsade vi under 2020 på flera sätt på att utveckla relationerna till våra kunder. Ibruktagning av det nya systemet för hantering av kundrelationer, de nya marknads- och kundsegmenten samt de förnyade modellerna för kundrelationer bidrog till större fokus på kunden. Inom utvecklingen av kundverksamheten låg fokus på behoven och målen inom den nya strategin.

Utgående från medelvärdena är det möjligt att konstatera att kundnöjdheten förblivit på ytterst hög nivå inom samtliga delområden.