Dataskydd

Analys och utveckling av webbplatsens användning

GTK:s webbplats använder cookies (kakor) för att samla in information om användningen av vår webbplats, samt vilken slags terminalutrustning och vilka webbläsare webbplatsens besökare använder. Vi använder cookies för att analysera webbplatsen.

Programvaran vi använder mäter och formulerar rapporter om användningen av webbplatsen för att vi ska kunna utveckla användarupplevelsen, innehållet och affärsverksamheten.

Följande uppgifter lagras som standard då webbsidor laddas upp:

  • webbadress
  • webbsidans namn
  • bildskärmens storlek och antalet färger
  • typ av utrustning och webbläsarens version
  • utrustningens / webbläsarens språk
  • webbplatsens teckenkodning
  • ip-adress

Läs mer: https://support.siteimprove.com/hc/en-gb/articles/115000106592-Siteimprove-Security-and-Data-Protection

Behandling av personuppgifter

GTK behandlar de personuppgifter du lämnat ut omsorgsfullt och lagenligt för att säkerställa ett lämpligt dataskydd.

Dataskyddsbeskrivning

Vill du ha mer information om ämnet? Ta kontakt: tietosuojavastaava@gtk.fi

Beskrivning av de informationslager och ärenderegister som GTK förvaltar

Enligt 28 § i informationshanteringslagen (906/2019) ska en informationshanteringsenhet upprätthålla en beskrivning av de informationslager och ärenderegister som den förvaltar. Beskrivningen av handlingars offentlighet är ett sätt att hjälpa medborgarna att rikta in informationsbegäran rätt.

Enligt offentlighetslagen ska en begäran om att få ta del av innehållet i en myndighetshandling individualiseras tillräckligt noggrant så att myndigheten ska kunna utreda vilken handling den avser (lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), 13 §).

Myndigheten ska bistå den som begär en handling vid individualiseringen av den. Med hjälp av beskrivningen av handlingars offentlig redogör myndigheten också för i vilken omfattning den behandlar information i anslutning till tjänsteproduktion eller ärendebehandling.

Beskrivning av handlingars offentlighet

Hur får jag information om GTK:s offentliga material och offentliga förvaltningsärenden? (pdf)