Ta kontakt

Hur kan vi stå till tjänst? Skicka respons, begär offert eller be om att få mer information. Vi tar kontakt med dig snarast möjligt.

Du når våra experter också genom att ringa 029 503 0000 eller skicka e-post till gtk@gtk.fi. E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@gtk.fi.