Gå till innehåll

Faktureringsadress

E-fakturaadress

E-fakturaadress/EDI-kod: 003702446807
E-fakturaadress/OVT-kod för medlemsavgifter: 003702446807100
Förmedlarkod (Posti Messaging Oy): FI28768767
FO-nummer: 0244680-7
Momskod: FI02446807

Peppol adress

Momskod: FI02446807
OVT-kod: 003702446807
OVT-kod för medlemsavgifter: 003702446807100
Peppol adress: 0216:003702446807

Fakturor enbart som e-fakturor

Om ni inte har ett system som genererar e-fakturor, kan ni använda den tillsvidare avgiftsfria e-faktureringstjänsten (Supplier Portal) som staten tillhandahåller för att sammanställa och sända en e-faktura. Anvisningar om inloggningen på och användningen av e-faktureringstjänsten finns på Statskontorets sidor.