Tillgänglighetsutlåtande för Geologiska forskningscentralens webbtjänst

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller webbtjänster under gtk.fi -domain. Geologiska forskningscentralen har i samarbete med Markkinointitoimisto Kitchen Oy, Taiqa Digital Oy och andra partner utvärderat webbplatsernas tillgänglighet.

Som stöd för utvärderingen har man till exempel använt sig av bedömningar från experter, respons från användare och bland annat skärmläsningsprogrammet NVDA samt verktygen Google Lighthouse och Siteimprove Accessibility.

Detta utlåtande gäller tillgängligheten på webbplatserna gtk.fi per 29 september 2020.

Tillgänglighetens status

Sidornas tillgänglighet har testats och den uppfyller kraven för WCAG 2.1 nivå AA. Webbplatserna uppfyller väl i stort sätt alla krav för nivå A och AA.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

Utan avsevärda ändringsarbeten och kostnader är det inte möjligt att göra alla funktioner på de nuvarande webbplatser förenliga med tillgänglighetskraven före 23.9.2020, som är den rekommenderade tidsplanen. Vi  tillämpar undantaget om oproportionell börda enligt artikel 5 i tillgänglighetsdirektivet på följande funktioner:

  • PDF-filer m.fl. publicerade efter 23.9.2018 i Hakku söktjanst.
  • Innehåll som stöder eller kompletterar tjänster och som överförts från den tidigare webbplatsen gtk.fi, till exempel pdf-filer, statistik och årsberättelser.

Följande innehåll är inte tillgängliga, eftersom tillgänglighetslagstiftningen inte tillämpas på dem:

  • PDF-, Word-, Excel- och PowerPoint-filer publicerade före 23.9.2018
  • Ljud- och videoinnehåll publicerat före 23.9.2020
  • Direkta ljud- och videosändningar
  • Webbkartor och karttjänster
  • Eventuellt tredjepartsinnehåll

Respons och kontaktuppgifter

Vi samlar aktivt in respons från våra användare och utvecklar ständigt webbplatsens tillgänglighet. Du kan hjälpa oss att förbättra tillgängligheten på vår webbplats. Om du lade märke till några fel eller brister på vår webbplats, meddela oss detta med responsblanketten som finns på webbplatsen: https://www.gtk.fi/yhteystiedot/yhteydenotto/

Om du inte är nöjd med svaret du får eller om du inte får ett svar på två veckor, kan du göra en anmälan till regionförvaltningsverket i Södra Finland. På webbplatsen för regionförvaltningsverket i Södra Finland finns anvisningar om hur en anmälan kan göras och om hur ärendet behandlas.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet(ay)rfv.fi
Telefonväxel 0295 016 000