Geoutställningar

Geologiska forskningscentralens geoutställning i Esbo, som är öppen för allmänheten, berättar om geologi, jordklotets tillkomst, olika fenomen på jorden och geologins betydelse i samhället. Utställningarna lämpar sig för alla som är intresserade av geologi. Utställningarna är öppna för alla och det är fritt inträde. Gratis gruppbesöksgudining i Esbo enligt överenskommelse. Välkommen till geoutställningarna!

GTK geoutställning, Esbo

Bergsmansvägen 5, 02150 Esbo (se karta)

Öppet: måndag-fredag 9.00-16.00
Gruppbokningar och guidning: geonayttely@gtk.fi
Guidning på finska, engelska och möjligen även på svenska för 5-20 personer.
Guidningen är gratis.
Fritt inträde till utställningen även utan guidning.
Utställningen är funktionshinderanpassad.

Bekanta dig med utställningen
Muuttuva maa – Esbos geoutställnings centrala digitaliska innehåll som nättjänst: geo-on.fi

GTK geoutställning, Rovaniemi

Lähteentie 2, 69101 Rovaniemi (se karta)

Gårdsutställningen vid GTK:s kontor i Rovaniemi är öppen för allmänheten.