Geoutställningar

Geologiska forskningscentralens geoutställningar, som är öppna för allmänheten, berättar om geologi, jordklotets tillkomst, olika fenomen på jorden och geologins betydelse i samhället. Utställningarna lämpar sig för alla som är intresserade av geologi. Välkommen till geoutställningarna i Esbo, Kuopio och Rovaniemi!

Geologiska forskningscentralen, Esbo
Bergsmansvägen 5
02150 Esbo
Läs mer

Geologiska forskningscentralen, Kuopio
Neulaniementie 5 (Savilahden tiedepuisto)
70210 Kuopio
Läs mer

Geologiska forskningscentralen, Rovaniemi
Lähteentie 2
96100 Rovaniemi
Läs mer

Öppettider:
Öppet måndag-fredag 9-16.
Fritt inträde.
Grupper och pris:
Gruppguidning enligt överenskommelse.
Fritt inträde.
Gruppbokningar och guidning:
Esbo geonayttely@gtk.fi
OBS! Det finns ingen guidning 24.11.2021 – 16.1.2022 på grund av huvudstadsregionens coronabegränsningar.
Kuopio Kontaktperson Jari Nenonen
tfn 029 503 3514
Rovaniemi Kontaktperson Kristina Karvonen
tfn 029 503 4300
Gruppbokningar utan guidning:
Esbo Fritt inträde utan guidning
Kuopio Information, tfn 029 503 3212
Rovaniemi Information, tfn 029 503 4122