Gå till innehåll

Organisation

GTK organisationsschema

GTK i Finland

Direktionen

(1.5.2020 – 28.2.2023)

Ordförande:
Juha Ylimaunu, direktör för miljö och hållbarhet, Outokumpu Oyj

Vice ordförande:
Anja Liukko, regeringsråd, Arbets- och näringsministeriet

Ledamöter:

Jaana Mäkelä, försäljningschef, Spatineo Oy
Eija Virtasalo, chef för finansieringsenheten, NMT-centralen i Norra Österbotten
Antti Salminen, president, Kemira Oyj
Helena Soimakallio, direktör, Teknologiindustrin rf
Leena Ylä-Mononen, överdirektör, Miljöministeriet

Övriga:
Föredragande i direktionen: Kimmo Tiilikainen, generaldirektör, GTK
Sekreterare: Samu Valpola, direktör, ekonomi och administration, GTK
Personalens representant: Onerva Valo, forskare