Ledning och ansvarpersoner

Tfn växel 029 503 0000
E-post:  förnamn.efternamn(a)gtk.fi

Ledning

Generaldirektör Kimmo Tiilikainen 029 503 2200
Generaldirektörens assistent Eija Laukkanen 029 503 2201
Direktör, operativ verksamhet Olli Breilin 029 503 5200
Chef för verksamhet och projekt Raisa Neitola 029 503 5804
Chef för internationella projekt Philipp Schmidt-Thomé 029 503 2163
Utvecklingsdirektör Hannu Sivula 029 503 0036
Direktör, personal, kompetens och rättsliga ärenden Riikka Mäki 029 503 2150
HRM-chef Saga Böhling-Niemelä 029 503 2230
Direktör, ekonomi och administration Samu Valpola 029 503 5245
Ekonomiechef Tuija Villikka 029 503 2109
Planeringschef Marita Mutka 029 503 0022
Fastighetschef Martti Heinonen 029 503 2251
Ledningens assistent Ida Bruins Slot 029 503 5201
Direktör, kommunikation och hållbarhet Lotta Knuutinen 029 503 2131
Kommunikationschef Kati Kiviniemi 029 503 0077
Direktör, forskning och innovationer Aku Heinonen 029 503 0109
Direktör, kundlösningar Antti Nummi 029 503 2151
Direktörgeokunskap och IT Heikki Olander 029 503 2110

Enheter, Enhetchef

Energi och bygglösningar Hannu Lahtinen 029 503 5260
Miljö lösningar Jouni Pihlaja 029 503 4313
Lösningar för cirkular ekonomi Jouko Nieminen 029 503 2180
Lösningar för mineralekonomi Asko Käpyaho 029 503 2327
Geofysiska lösningar Fredrik Karell 029 503 2616
Informations lösningar Katja Lalli 029 503 4159
Vatten lösningar Eeva Käpyaho 029 503 5212

Ansvarspersoner inom forskning

Utvecklingsområden för vetenskaplig forskning och kompetens

Forskningsprofessor, malmgeologi Tero Niiranen 029 503 4216
Forskningsprofessor, informationslösningar Vesa Nykänen 029 503 4306
Forskningsprofessor, cirkulär ekonomi Tommi Kauppila 029 503 3710
Forskningsprofessor, miljön i förändring Aarno Kotilainen 029 503 2576
Forskningsprofessor, geomaterial och tillämpad mineralogi Alan Butcher 029 503 2240
Biträdande forskningsprofessor, vattenförsörjning Kirsti Korkka-Niemi 029 503 5033
Biträdande forskningsprofessor, geofysiska applikationer under utveckling Jochen Kamm 029 503 2228
Biträdande forskningsprofessor, mineralprocessering Simon Michaux 029 503 2158
Biträdande forskningsprofessor, geodata-analyser Maarit Middleton 029 503 4345
Ledande expert, hållbart bygge Hilkka Kallio 029 503 2241
Ledande expert, geoenergi Teppo Arola 029 503 2207
Ledande expert, undersökningar om underjordiskt byggande Heini Reijonen 029 503 2238
Ledande expert, miljögeologi Jaana Jarva 029 503 2333
Ledande expert, gruvmiljöer och gruvavfallshantering Päivi Kauppila 029 503 3715