Ledning och ansvarpersoner

Tel. 029 503 0000
E-post:  förnamn.efternamn(a)gtk.fi

Ledning

Generaldirektör Kimmo Tiilikainen 029 503 2200
Generaldirektörens assistent Eija Laukkanen 029 503 2201
Direktör, operativ verksamhet Olli Breilin 029 503 5200
Chef för verksamhet och projekt Raisa Neitola 029 503 5804
Chef för internationella projekt Philipp Schmidt-Thomé 029 503 2163
Utvecklingsdirektör Hannu Sivula 029 503 0036
Direktör, personal, kompetens och rättsliga ärenden Riikka Mäki 029 503 2150
HRM-chef Saga Böhling-Niemelä 029 503 2230
HRD-chef Riikka Mäki 029 503 2150
Direktör, ekonomi och administration Samu Valpola 029 503 5245
Ekonomiechef Tuija Villikka 029 503 2109
Planeringschef Marita Mutka 029 503 0022
Fastighetschef Martti Heinonen 029 503 2251
Ledningens assistent Ida Bruins Slot 029 503 5201
Direktör, kommunikation och hållbarhet Lotta Knuutinen 029 503 2131
Kommunikationschef Kati Kiviniemi 029 503 0077
Direktör, forskning och innovationer Saku Vuori 029 503 2459
Chef för forskning och innovationer Aku Heinonen 029 503 0109
Direktör, kundlösningar Antti Nummi 029 503 2151
Kundrelationschef Tuuli Kalliosalo 029 503 0010
Direktörgeokunskap och IT Niina Ahtonen 029 503 3638
Chef för digitalisation och IT Heikki Olander 029 503 2110

Enheter, Enhetchef

Energi och bygglösningar Hannu Lahtinen 029 503 5260
Miljö lösningar Jouni Pihlaja 029 503 4313
Lösningar för cirkular ekonomi Jouko Nieminen 029 503 2180
Lösningar för mineralekonomi Asko Käpyaho 029 503 2327
Geofysiska lösningar Fredrik Karell 029 503 2616
Informations lösningar Katja Lalli 029 503 4159
Vatten lösningar Eeva Käpyaho 029 503 5212

Ansvarspersoner inom forskning

Utvecklingsområden för vetenskaplig forskning och kompetens

Malmgeologi Forskningsprofessor Tero Niiranen 029 503 4216
Informationslösningar Forskningsprofessor Vesa Nykänen 029 503 4306
Cirkulär ekonomi Forskningsprofessor Tommi Kauppila 029 503 3710
Vattenförsörjning Biträdande forskningsprofessor Kirsti Korkka-Niemi 029 503 5033
Geofysiska applikationer under utveckling Biträdande forskningsprofessor Jochen Kamm 029 503 2228
Hållbart bygge Ledande expert Hilkka Kallio 029 503 2241
Miljön i förändring Forskningsprofessor Aarno Kotilainen 029 503 2576
Geomaterial och tillämpad mineralogi Forskningsprofessor Alan Butcher 029 503 2240
Mineralprocessering Biträdande forskningsprofessor Simon Michaux 029 503 2158
Geodata-analyser Biträdande forskningsprofessor Maarit Middleton 029 503 4345
Geoenergi Ledande expert Teppo Arola 029 503 2207
Undersökningar om underjordiskt byggande Ledande expert Heini Reijonen 029 503 2238