Ledning och ansvarpersoner

Tel. 029 503 0000
E-post:  förnamn.efternamn(a)gtk.fi

Ledning

Telefonnummer
Generaldirektör Kimmo Tiilikainen 029 503 2200
Generaldirektörens assistent Eija Laukkanen 029 503 2201
Direktör, personal, kompetens och rättsliga ärenden Hannu Sivula 029 503 0036
HRM-chef Saga Böhling-Niemelä 029 503 2230
HRD-chef Riikka Mäki 029 503 2150
Ledningens assistent Marika Suominen 029 503 0102
Direktör, kommunikation och hållbarhet Lotta Knuutinen 029 503 2131
Kommunikationschef Kati Kiviniemi 029 503 0077
Direktör, forskning och innovationer Saku Vuori 029 503 2459
Chef för forskning och innovationer Asko Käpyaho 029 503 2327
Direktör, ekonomi och administration Terhi Sääskilahti (1.12.2021–31.3.2022) 029 503 2382
Chef för strategi and planering Terhi Sääskilahti 029 503 2382
Ekonomiechef Tuija Villikka 029 503 2109​
Fastighetschef Martti Heinonen 029 503 2251
Projektchef, GTK 2.0 -program Samu Valpola 029 503 5245
Ledningens assistent Ida Bruins Slot 029 503 5201
Direktör, operativ verksamhet Olli Breilin 029 503 5200
Chef för projektverksamhet Raisa Neitola 029 503 5804
Chef för internationella projekt Philipp Schmidt-Thomé 029 503 2163
Kundrelationschef Tuuli Kalliosalo 029 503 0010
Direktörgeokunskap och IT Niina Ahtonen 029 503 3638
IT-chef Hannu-Pekka Polttila 029 503 2111

Enheter

Enhetchef
Energi och bygglösningar Hannu Lahtinen 029 503 5260
Miljö lösningar Jouni Pihlaja 029 503 4313
Lösningar för cirkular ekonomi Jouko Nieminen 029 503 2180
Lösningar för mineralhushållning Asko Käpyaho (1.1.2022–30.4.2022) 029 503 2327
Geofysiska lösningar Fredrik Karell 029 503 2616
Informations lösningar Eija Hyvönen (1.9.2021–31.12.2022) 029 503 4226
Vatten lösningar Eeva Käpyaho 029 503 5212

Ansvarspersoner inom forskning

Utvecklingsområden för vetenskaplig forskning och kompetens
Batterimineraler Forskningsprofessor Raimo Lahtinen 029 503 2484
Informationslösningar Forskningsprofessor Vesa Nykänen 029 503 4306
Cirkulär ekonomi Forskningsprofessor Tommi Kauppila 029 503 3710
Vattenförsörjning Biträdande forskningsprofessor Kirsti Korkka-Niemi 029 503 5033
Geofysiska applikationer under utveckling Biträdande forskningsprofessor Jochen Kamm 029 503 2228
Hållbart bygge Ledande expert Juhani Korkealaakso 029 503 2181
Miljön i förändring Forskningsprofessor Aarno Kotilainen 029 503 2576
Geomaterial och tillämpad mineralogi Forskningsprofessor Alan Butcher 029 503 2240
Mineralprocessering Biträdande forskningsprofessor Simon Michaux 029 503 2158
Geokemisk malmfynd Forskningsprofessor Pertti Sarala 029 503 4222
Geodata-analyser Biträdande forskningsprofessor Maarit Middleton 029 503 4345
Geoenergi Ledande expert Teppo Arola 029 503 2207
Undersökningar om underjordiskt byggande Ledande expert Heini Reijonen 029 503 2238