Organisation

Esbo

Bergsmansvägen 5
PB 96
FI-02151 ESBO
Finland

Karta >

Laboratoriet, Esbo

Vuorimiehentie 2

Karta >

Loppis (borrkärnearkiv)

Mustinsuontie 159
FI-12600 LÄYLIÄINEN

Karta >

Kuopio

Viestikatu 7 A
PB 1237
FI-70211 KUOPIO

Karta >

Outokumpu, GTK Mintec

Tutkijankatu 1
FI-83500 OUTOKUMPU

Karta >

Folkprovsbyrån

Skicka dina prover till

Geologian tutkimuskeskus / Asiakaspalautus
Aliasnimi Kansannäyte
PL 1237, 70211 KUOPIO

Postis avtalsnummer: 602833

Tel +358 29 503 3527
kivinayte.gtk.fi/sv >

Rovaniemi

Lähteentie 2
PB 77
FI-96101 ROVANIEMI

Karta >

Karleby

Teknologiakatu 7
PB 97
FI-67101 KOKKOLA

Karta >