Hantering av geodata

Digitala geodata kan användas vid beslut som gäller råvaruresurser, miljö och investeringar.