Hantering av geodata

Digitala geodata kan användas vid beslut som gäller råvaruresurser, miljö och investeringar.

Datamodeller och databaser

Läs mer

Produktion av digitala kartor och material

Läs mer

Programvarulösningar för insamling av information

Läs mer

Distributionslösningar för geodata

Läs mer

Bibliotek, digitalt arkiv och dokumenthantering

Läs mer

Utbildning

Läs mer

Material och webbtjänster - geo.fi

Läs mer