HASUdigi-koulutus

Ajankohta: 27.04.2022Sijainti: Online

Tutkija ottaa happamiin sulfaattimaihin liittyvää näytettä ojasta.

HASUdigi – happamat sulfaattimaat hallintaan -hankkeen 1. koulutustilaisuus: Orientoiva koulutus

Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan happamien sulfaattimaiden hallinnasta Pohjois-Pohjanmaan alueella. Tilaisuus järjestetään Teamsissä ja on avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille. Koulutustilaisuuden järjestää EAKR HASUdigi-hanke.

Ajankohta: keskiviikkona 27.4.2022 klo 9.30–12.00
> Ilmoittaudu koulutukseen tästä linkistä

Ohjelma

9:30–9:35 Tilaisuuden avaus | Hilkka Kallio, GTK
9:35–9:50 Happamien sulfaattimaiden kansallinen opas rakennushankkeisiin | Merja Autiola, Ramboll Finland Oy
9:50–10:05 Yleistä happamista sulfaattimaista, Oulun alueen geologia ja alueelliset erityispiirteet happamien sulfaattimaiden kannalta | Jukka Räisänen, GTK
10:05–10:20 Tutkimustarpeen arviointi ja tutkimussuunnitelma | Jaakko Auri, GTK
10:20–10:40 Pienryhmätyöskentely
10:40–10:55 Näytteenotto, maalajien tunnistus ja aistinvarainen havainnointi | Jukka Räisänen, GTK
10:55–11:10 Tauko
11:10–11:30 Happamien sulfaattimaiden tunnistaminen ja hapontuottopotentiaalin arviointi | Ritva Nilivaara, SYKE
11:30–11:45 Happamien sulfaattimaiden aiheuttamat riskit ja niiden hallintakeinot | Mirkka Visuri, SYKE
11:45–12:00 Keskustelua ja tilaisuuden päättäminen | Hilkka Kallio, GTK

Lisätietoja: hilkka.kallio@gtk.fi tai mirkka.visuri@syke.fi