Tieteellinen julkaisusarja ”Geological Survey of Finland, Bulletin”

Tieteellinen julkaisusarjassa ”Geological Survey of Finland, Bulletin” julkaistaan Suomen tai Fennoskandian geologiaan liittyvien tutkimusten tuloksia tai muita GTK:n tutkimustoimintaan ja innovaatioihin liittyviä tutkimustuloksia. Myös GTK:n ulkopuolisten tutkijoiden käsikirjoituksia voidaan julkaista.

Geologian tutkimuskeskuksen kansainvälinen julkaisutoiminta alkoi vuonna 1895. Julkaisusarja ilmestyi aluksi ranskankielisellä nimellä ”Bulletin de la Commission Géologique de Finlande”. Vuodesta 1971 lähtien nimi muutettiin nykyisin käytössä olevaan englanninkieliseen muotoon ”Geological Survey of Finland, Bulletin”. Se on kansainväliseen levitykseen tarkoitettu tieteellinen sarja, jonka julkaisukieli on englanti.

Julkaisusarjan toimituskuntaan kuuluvat GTK:n tiede- ja innovaatiojohtaja, tieteellinen toimittaja ja vähintään kolme ja enintään viisi muuta dosenttitasoista jäsentä. Muista jäsenistä aina vähintään yksi edustaja on Suomen ulkopuolelta.

Julkaisusarjan osat julkaistaan digitaalisessa muodossa. Toimituskunta päättää kunkin julkaisun mahdollisesta painatuksesta tapauskohtaisesti.

Kaikilla Bulletinin käsikirjoituksilla on vähintään kaksi ennakkotarkastajaa tieteellisen tason varmistamiseksi.

Bulletin-sarjassa on neljä erilaista julkaisutyyppiä:

 • Special Issue
  Erilliset artikkelit tiettyyn aihepiirin liittyen
 • Research Report
  Ytimekäs raportti yhden projektin tieteellisistä tuloksista
 • Monograph
  Yhtenäinen ja itsenäinen tieteellinen tutkimus tai yhteenvetokatsaus tietystä aihepiiristä
 • Monograph -type Academic Dissertation
  Yhden tutkijan tekemä monografiatyyppinen väitöskirja

Julkaisusarjan ISSN-numerot (International Standard Serial Number): ISSN 0367-522X (print) ja ISSN 2489-639X (online)

GTK:n julkaisusarjalle on myönnetty Tieteellisen seurain valtuuskunnan vertaisarviointitunnus.

GTK on sitoutunut hyvään tieteelliseen käytäntöön ja sen loukkausepäilyjen käsittelemiseen TENK:n ohjeiden mukaisesti. Sarja edellyttää hyvän tieteellisen käytännön noudattamista julkaisuissaan.

Ohjeet sarjan kirjoittajille saa tieteelliseltä toimittajalta Timo Tarvaiselta.

Toimituskunta

Puheenjohtaja
Tohtori Aku Heinonen, GTK

Tieteellinen toimittaja
Tohtori Timo Tarvainen, GTK

Muut jäsenet
Tohtori Stefan Bergman, Sveriges geologiska undersökning SGU
Tohtori Asko Käpyaho, GTK
Professori Antti Ojala, Turun yliopisto

Viimeisimmät julkaisut

Quantitative assessment of undiscovered resources in carbonatite- and peralkaline intrusion-related REE–P deposits in Finland

 • Rasilainen, K., Eilu, P., Ahtola, T., Feltrin, L., Halkoaho, T., Kuusela, J., Lintinen, P., Niiranen, T. & Törmänen, T.
 • 2023. Geological Survey of Finland, Bulletin 415.

Mustavaara revisited: A revised genetic model for orthomagmatic Fe–Ti–V mineralisation in the Koillismaa intrusion

 • Karinen, T., Moilanen, M., Kuva, J., Lahaye, Y., Datar, B. & Yang, S.
 • 2022. Geological Survey of Finland, Bulletin 414.

Gold assay precision in different geological environments: nugget and cluster effects

 • Sandberg, E.
 • 2021. Geological Survey of Finland, Bulletin 413.

Developments in map data management and geological unit nomenclature in Finland

 • Kohonen, J. & Tarvainen, T. (eds)
 • 2021. Geological Survey of Finland, Bulletin 412.

GTK Map Data Architecture: the core of the developing National Geological Framework of Finland

 • Ahtonen, N., Kohonen, J., Luukas, J., Ojala, A. E. K., Palmu, J.-P. & Vuollo, J.
 • 2021. Geological Survey of Finland, Bulletin 412.

Classification of regional-scale tectonic map units in Finland

 • Kohonen, J., Lahtinen, R., Luukas, J. & Nironen, M.