Den vetenskapliga publikationsserien ”Geological Survey of Finland, Bulletin”

”Geological Survey of Finland, Bulletin” är en vetenskaplig serie som publicerar resultat av undersökningar som gäller Finlands eller Fennoskandias geologi och andra forskningsresultat som anknyter till GTK:s forskningsverksamhet eller innovationer. I serien kan också utges manuskript av forskare som verkar utanför GTK.

Geologiska forskningscentralen GTK inledde sin internationella publikationsverksamhet år 1895. Publikationsserien utkom till en början under det franska namnet ”Bulletin de la Commission Géologique de Finlande”. Från år 1971 har serien haft det engelska namnet ”Geological Survey of Finland, Bulletin”. Serien är avsedd för internationell distribution och publiceras på engelska.

Till Bulletins redaktion hör direktören för den vetenskapliga forskningen och innovationer vid GTK, en vetenskaplig redaktör och minst tre och högst fem andra medlemmar på docentnivå. Minst en av de övriga medlemmarna är från ett land utanför Finland.

Bulletin har formen av en digital publikation. Redaktionen fattar beslut om eventuell tryckning av publikationen från fall till fall.

Alla bulletinmanuskript förhandsgranskas av minst två personer för att säkerställa den vetenskapliga nivån.

I Bulletin-serien finns publikationer av fyra olika typer:

 • Special Issue
  Separata artiklar om bestämda ämnesområden
 • Research Report
  Kortfattad rapport om de vetenskapliga resultaten av ett projekt
 • Monograph
  Enhetlig och självständig undersökning eller sammanfattande översikt över ett bestämt ämnesområde
 • Monograph -type Academic Dissertation
  En avhandling av monografityp som utarbetats av en enskild forskare

ISSN-nummer (International Standard Serial Number): ISSN 0367-522X (print) and ISSN 2489-639X (online)

GTK:s publicationsserie har beviljats märket för kollegialt granskad av Vetenskapliga samfundens delegation.

GTK har förbundit sig att tillämpa god vetenskaplig praxis och handläggning av misstankar om avvikelser i enlighet med Forskningsetiska delegationen TENK:s riktlinjer. Serien kräver god vetenskaplig praxis i sina publikationer.

Instruktioner för serieförfattare får du från den vetenskapliga redaktören Timo Tarvainen.

Bulletins redaktion

Ordförande
Doktor Aku Heinonen, GTK

Vetenskaplig redaktör
Doktor Timo Tarvainen, GTK

Övriga medlemmar
Doktor Stefan Bergman, Sveriges geologiska undersökning SGU
Doktor Asko Käpyaho, GTK
Professor Antti Ojala, Åbo universitet

Senaste publikationerna

Quantitative assessment of undiscovered resources in carbonatite- and peralkaline intrusion-related REE–P deposits in Finland

 • Rasilainen, K., Eilu, P., Ahtola, T., Feltrin, L., Halkoaho, T., Kuusela, J., Lintinen, P., Niiranen, T. & Törmänen, T.
 • 2023. Geological Survey of Finland, Bulletin 415.

Mustavaara revisited: A revised genetic model for orthomagmatic Fe–Ti–V mineralisation in the Koillismaa intrusion

 • Karinen, T., Moilanen, M., Kuva, J., Lahaye, Y., Datar, B. & Yang, S.
 • 2022. Geological Survey of Finland, Bulletin 414.

Gold assay precision in different geological environments: nugget and cluster effects

 • Sandberg, E.
 • 2021. Geological Survey of Finland, Bulletin 413.

Developments in map data management and geological unit nomenclature in Finland

 • Kohonen, J. & Tarvainen, T. (eds)
 • 2021. Geological Survey of Finland, Bulletin 412.

GTK Map Data Architecture: the core of the developing National Geological Framework of Finland

 • Ahtonen, N., Kohonen, J., Luukas, J., Ojala, A. E. K., Palmu, J.-P. & Vuollo, J.
 • 2021. Geological Survey of Finland, Bulletin 412.

Classification of regional-scale tectonic map units in Finland

 • Kohonen, J., Lahtinen, R., Luukas, J. & Nironen, M.
 • 2021. Geological Survey of Finland, Bulletin 412.

Major thrusts and thrust-bounded geological units in Finland: a tectonostratigraphic approach

 • Luukas, J. & Kohonen, J.
 • 2021. Geological Survey of Finland, Bulletin 412.

Classification system of Superficial (Quaternary) Geological Units in Finland

 • Palmu, J.-P., Ojala, A. E. K., Virtasalo, J., Putkinen, N., Kohonen, J. & Sarala, P.
 • 2021. Geological Survey of Finland, Bulletin 412.