Kehittyvät geofysiikan sovellukset

Tuotamme maa- ja kallioperän mittaus-, tulkinta- ja näytteenottopalveluja. Tarjoamme geofysiikan tutkimuspalveluita, menetelmiä ja osaamista maastomittauksesta mallinnukseen.

Vastaamme geofysikaalisilla menetelmillä tuotettavan tiedon tuotannosta ja menetelmäkehityksessä yhdessä kumppaneidemme kanssa. Käyttämämme menetelmät ovat moderneja ja kustannustehokkaita.

Geofysiikkaa hyödynnetään mm. mineraalipotentiaali-, syvämalminetsintä-, infrastruktuuri-, geoenergia-, ympäristö- ja pohjavesitutkimuksissa.

Geofysiikka on monessa mukana