Kehittyvät geofysiikan sovellukset

GTK tuottaa maa- ja kallioperän mittaus-, tulkinta- ja näytteenottopalveluja. Paletista löytyy myös geofysiikan tutkimuspalveluita, menetelmiä ja osaamista maastomittauksesta mallinnukseen.

GTK vastaa geofysikaalisilla menetelmillä tuotettavan tiedon tuotannosta ja menetelmäkehityksessä yhdessä kumppaneidensa kanssa. Käytetyt menetelmät ovat moderneja ja kustannustehokkaita.

Geofysiikkaa hyödynnetään mm. mineraalipotentiaali-, syvämalminetsintä-, infrastruktuuri-, geoenergia-, ympäristö- ja pohjavesitutkimuksissa.

Geofysiikka on monessa mukana