Geofysiska tillämpningar​

Geofysik behövs i alla våra forskningsområden från kritiska råvaror till hållbara vattenresurser och energiomställningen. Vår forskningsverksamhet fokuserar på tillämpad geofysik som främjar tillgången till råvaror och en hållbar användning av miljön.

Käsi, joka työntää oranssikahvaisen mittauslaitteen vihreiden saniaisten sekaan maahan

Med hjälp av geofysik får vi noggrannare och mer omfattande, ofta tredimensionell information om jordmånen utan att skada naturen. Information om jordmånens och berggrundens egenskaper, variation och kvalitet används för att förbättra människornas och naturens välbefinnande samt för att öka den ekonomiska nyttan.

Vår verksamhet fokuserar på att producera geofysiska mätdata och tolka resultaten.

Vid genomförandet av mätningarna betonas mångsidig kompetens och användningen av de senaste mätmetoderna.

Vi utnyttjar högklassiga program för tolkningen i samarbete med experter inom andra delområden.

Forskningsresultaten inom geofysik producerar omfattande kartmaterial för markanvändning och planläggning. Vi producerar material och tolkningar om mineralråvaror, grundvatten och miljö för företag och offentliga aktörer.

Med hjälp av tolkningar och modeller produceras information som är till stor nytta för samhället och som stöder forskning om naturresurser, miljöövervakning, riskbedömning och hållbar utveckling.

Ta kontakt med mig

Kontakta en expert

Tulosyksikön päällikkö
+358295032616
Johtaja, tiede ja innovaatio
+358295030109