Gamma-säteily

Gamma-säteilyn mittauksissa mitataan materiaalien gammasäteilyn energiajakaumaa.

Mitatut energiapulssit muunnetaan radioaktiivisten isotooppien pitoisuuksiksi. Mittaukset tehdään monikanavaisella gammaspektrometrillä, jossa säteilyn ilmaisimena käytetään NaI-kidettä. Laitetta käytetään lähinnä maaperänäytteiden 137Cs-pitoisuuden mittauksiin.

Maaperänäytteiden massan tulee olla vähintään 2 g. Mittaukset voidaan tehdä märistä tai kuivatuista näytteistä, mutta kuivatusta suositellaan.