Geotermiset mittaukset

Geotermiset mittaukset antavat tietoa kivilajien lämpö-ominaisuuksista ja lämmön jakautumisesta tutkittavassa kohteessa.

Laboratoriossa mitattavia ominaisuuksia ovat lämmönjohtavuus, joka kertoo materiaalin kyvystä johtaa lämpöä, ominaislämpökapasiteetti, jolla selvitetään materiaalin kykyä varastoida lämpöä ja terminen diffusiviteetti, jolla määritetään sitä, miten nopeasti kappale voi muuttaa lämpötilaansa.

Jaetun pylvään menetelmällä geotermiset mittaukset tehdään kairasydämestä sahatusta 7 mm paksusta levystä. Ennen mittauksia näytteet kyllästetään vedellä kahden päivän ajan normaalissa huoneen lämpötilassa.

Mittaukset tehdään joko kairanäytteille tai nyrkkinäytteille tyypillisesti siten, että näyte halkaistaan kahtia ja lämpöä tuottava ja mittaava anturi asetetaan puolikkaiden väliin. Mittaukset voidaan tehdä myös yhdestä näytteestä, jossa on sahattu pinta.