Geotermiska mätningar

Geotermiska mätningar ger information om de termiska egenskaperna hos olika stenarter och om värmefördelningen i det undersökta objektet.

I laboratoriet mäts termisk konduktivitet, som berättar om materialets förmåga att leda värme, specifik termisk kapacitet, som anger materialets förmåga att lagra värme, och termisk diffusivitet, som visar hur snabbt ett stycke kan ändra temperatur.

Med metoden för delad pelare görs geotermiska mätningar på en 7 mm tjock platta som sågats ur en borrkärna. Före mätningarna mättas proverna med vatten. De får ligga i vatten i två dagars tid i normal rumstemperatur.

I typiska fall görs mätningarna på prover från borrkärnor eller på stuffer på så sätt att provet klyvs och den värmeproducerande och mätande givaren placeras mellan halvorna. Mätningarna kan också göras på ett helt prov som har en sågad yta.