Huokoisuus

Huokoisuusmittauksilla saadaan selvitettyä näytteen kokonaistilavuudesta huokosten ja rakoilun osuus.

Huokoisuus vaikuttaa voimakkaasti mm. sähkönjohtavuuteen ja seismiseen p-aallon nopeuteen ja antaa tietoa mm. kiven rikkonaisuudesta ja rapautumisesta.

Mitattava näyte voi olla joko kairasydän- tai nyrkkinäyte, jonka maksimikoko on 3 kg. Normaali mittaustarkkuus edellyttää yli 100 g:n näytekokoa. Mittauksessa näyte kyllästetään upottamalla se veteen vähintään kahden vuorokauden ajaksi ja kuivataan 105°C:een lämmössä vähintään kaksi vuorokautta.