Porositet

Genom porositetsmätningar är det möjligt att ta reda på vilken andel porer och sprickor utgör av provets totala volym.

Porositeten har en stark inverkan bl.a. på den elektriska konduktiviteten och den seismiska p-vågens hastighet. Den ger också information bl.a. om stenens sprickor och förvittring.

Provet kan vara ett borrkärnprov eller en stuff med en maximistorlek om 3 kg. För normal mätprecision behövs ett prov som väger mer än 100 gram. Vid mätning mättas provet genom att det läggs i vatten i minst två dygns tid och torkas i en temperatur om 105°C i minst två dygns tid.