Hydrometallurgia

 

Prosessilaboratoriossa voidaan tehdä kullan syanidiliuotuksia, erilaisia happoliuotuksia malmeille ja sekundäärisille materiaaleille sekä paineliuotuksia. Hydrometallurgisia tutkimuksia on mahdollista tehdä sekä panos- että jatkuvatoimisessa mittakaavassa.

Hydrometallurgian tekniset valmiudet:

  • Panosreaktorit
  • Liuotuskolonnit
  • Paineliuotusautoklaavi
  • Jatkuvatoiminen liuotuslaitteisto
  • Analysointi ei vahingoita preparaattia. Sitä voidaan jälkeenpäin tutkia esim. polarisaatiomikroskoopilla.

Voimme tehdä hivenfaaseista (Au, PGE, U, Th) hakuja automaattisesti jopa kuudesta preparaatista yön aikana. Menetelmän avulla voimme löytää jokaisen kiinnostavan partikkelin aina mikronimittakaavaan asti. Lisäksi voimme tehdä liuos-liuosuuttoa ja haihdutus- ja kiteytystutkimuksia.