Hydrometallurgi

Laboratoriets hydrometallurgiska kompetens omfattar cyanidlakning av guld, olika slags syralakningar av malmer och slaggmaterial samt högtryckslakning. Vi kan utföra hydrometallurgiska undersökningar i satsskala och genom kontinuerlig drift.

Teknisk beredskap inom hydrometallurgi:

  • Satsreaktorer
  • Lakningsanläggning i kontinuerlig drift
  • Kolonner för lakning
  • Autoklav för högtryckslakning