Magneettisen suskeptibiliteetin anisotropia (AMS)

Kiven magneettisen suskeptibiliteetin suuruus voi vaihdella eri suunnissa. Magneettisen suskeptibiliteetin anisotropiamittauksilla (AMS) selvitetään tätä magnetoituman suuntariippuvuutta.

AMS-mittauksia käytetään kivien rakenteiden tutkimiseen ja mm. magman virtaussuunnan ja deformaatiorakenteiden selvittämiseen. Mittauksia tehdään sekä kivinäytteille että kvartäärisedimenttinäytteille.

Kivinäytteiden mittaukset tehdään standardikokoisille suunnatuille sylinterinäytteille (11 cm3). Kvartäärisedimenttinäytteet mitataan 7 cm3:n muovikuutioissa.