Anisotropi hos magnetisk susceptibilitet (AMS)

Den magnetiska susceptibiliteten hos en sten kan variera i olika riktningar. Magnetiseringens beroende på riktningen utreds med hjälp av mätning av den magnetiska susceptibilitetens anisotropi (AMS).

AMS-mätningar används för att studera strukturen av olika stenar samt bl.a. för att utreda magmans strömningsriktning och deformationsstrukturer. Mätningar utförs på både stenprover och kvartärsedimentprover.

I fråga om stenprover görs mätningarna med cylinderformade riktade prover av standardstorlek (11 cm3). Kvartärsedimentprover mäts i plastkuber med en volym om 7 cm3.