Mineraalien tunnistaminen heijastuvuuden perusteella - hyperspektri

Hyperspektrimittauksissa näytteeseen kohdistetaan volframi-halogeenilampulla valo, jonka avulla eri aallonpituuksilla (400-2 500 nanometriä) erottuvat mineraalit voidaan tunnistaa.

Mittauksia voidaan tehdä kivinäytteen pinnalta tai jauhetusta näytteestä.