Identifiering av mineral med hjälp av mätning av reflektion – hyperspektral mätning

Vid hyperspektral mätning riktas en volfram-halogenlampa mot provet. Olika mineraler i materialet syns i ljusets olika våglängder (400–2 500 nanometer), vilket gör det möjligt att identifiera dem.

Mätningar kan utföras på stenprovets yta eller på ett prov i pulveriserad form.