Painovoima- ja raskasväliaine-erotus

Painovoima- ja raskasväliaine-erotusmenetelmiä käytetään ominaispainoeroja omaavien mineraalien erottamiseen, kuten kromiitti- ja kimberliittimalmit. Menetelmiä sovelletaan myös jalometalli- ja sulfidimalmien kombinaatioprosesseissa sekä erilaisille sekundäärisille materiaaleille.

Painovoimarikastuskokeisiin on käytettävissä spiraalierottimia, tärypöytiä, sekä Knelson-keskipakovoimaerottimia.

Raskasväliaine-erotuksia voidaan tutkia pienessä mittakaavassa Ericksonin kartiolla. Väliaineena erotuksissa käytetään erilaisia piiraudan fraktioita.