Gravitations- och tungmedieseparation

Metoderna för gravitations- och tungmedieseparation används för att separera mineraler med olika densiteter.

Typiska malmer är kromit- och kimberlitmalm, som är industrimineral. Metoden används också för kombinationsprocesser med ädelmetall- och sulfidmalmer och som hjälpmetod i många återvinningsprocesser.

GTK Mineralteknik har omfattande erfarenhet av tillämpningar av denna separationsteknik.

Laboratorieundersökningarna inleds vanligen med vibrationsbordstester i liten skala och mineralogisk utredning av dem.

I provfabriken kan tester göras med spiralseparatorer av många olika typer och ett vibrationsbord i full skala. I undersökningarna kan också användas en Knelson-centrifugseparator.

I torra processapplikationer kan pneumatiska separatorer såsom kilränna, pulsator och vibrationsbord användas.

Grunderna för tungmedieseparation undersöks med små provmängder i Ericssons konseparator. I provfabriken görs utredningar med material av bitstorlek (75 mm) med trumseparator. Som medium vid separeringen används olika fraktioner av kiseljärn.