Prosessikemia

Prosessikemian tutkimuksessa keskitytään rikastusprosesseissa tapahtuvien fysikaalis-kemiallisten vuorovaikutusten tunnistamiseen ja seurantaan.

Eri prosessivaiheiden (mm. jauhatus, vaahdotus, liuotus) mineraalilietteissä tapahtuvien sähkö- ja pintakemiallisten ilmiöiden vaikutus rikastustuloksiin voi olla varsin merkittävä.

Keskeisiä tutkittavia ilmiöitä ovat kemikaaliadsorptio, pH, hydrofobisuus sekä mineraalilietteissä ja mineraalien pinnoilla tapahtuvat hapetus-pelkistysreaktiot. Jokaisella mineraalilla on optimivaahdotusalue, joten niiden selektiiviseen erottamiseen voidaan vaikuttaa säätämällä ja valvomalla lieteolosuhteita. 

Prosessikemian resurssit:

  • Sähkökemialliset mittaukset (mineraalielektrodit, redox, pH)
  • Hydrofobisuus ja pintajännitys (kontaktikulmamittaukset, dynaamiset ja staattiset pintajännitysmittaukset)
  • Pintatutkimus (kvartsikidemikrovaaka (QCM)
  • Pienoisvaahdotus
  • Viskositeetti
  • Prosessivedet (ioni- ja kemikaalipitoisuudet)