Remanentin magnetoituman erikoismittaukset

Luonnollinen Remanentti Magnetoituma (NRM) on vektorisumma eri aikoina ja eri geologisissa prosesseissa syntyneistä magnetoitumista.

Paleomagneettisilla mittauksilla nämä magnetoitumat voidaan erottaa toisistaan, tunnistaa ja ajoittaa. Kaikkein herkin NRM:n mittauslaite on automatisoitu SQUID-magnetometri, jota käytetään kivinäytteiden ja kvartäärisedimenttinäytteiden mittauksissa. Mittausherkkyys on noin 0.03 mA/m.

Eri-ikäisten remanenttien magnetoitumien erottamiseksi näytteet voidaan demagnetoida vaihtovirralla (AF) tai termisesti uunissa kuumentamalla. AF-demagnetointi on näytettä tuhoamaton menetelmä.

Kivinäytteiden mittaukset tehdään standardikokoisille suunnatuille sylinterinäytteille, joiden halkaisija on 2,5 cm, korkeus noin 2,1 cm ja tilavuus noin 11 cm3. Kvartäärisedimenttinäytteet mitataan 7 cm3:n muovikuutioissa.

Toinen remanentin magnetoituman mittauslaite, jolla päästään suurempiin herkkyyksiin kuin peruspetrofysiikan mittauksilla, on spinner-magnetometri. Mittausherkkyys on noin 0,3 mA/m.

Laitetta käytetään kivinäytteiden mittauksiin standardikokoisille sylinterinäytteille, joiden halkaisija on 2,5 cm, korkeus noin 2,1 cm ja tilavuus noin 11 cm3.