Specialmätning av remanent magnetisering

Naturlig Remanent Magnetisering (NRM) är vektorsumman av magnetiseringar som uppkommit under olika perioder och olika geologiska processer.

Dessa magnetiseringar kan skiljas från varandra, identifieras och tidsbestämmas genom paleomagnetiska mätningar. Den känsligaste anordningen för mätning av NRM är den automatiserade SQUID-magnetometern, som används för att mäta stenprover och kvartärsedimentprover. Mätningskänsligheten är ca 0,03 mA/m.

För att skilja på remanenta magnetiseringar av olika åldrar kan proverna demagnetiseras med växelström (AF) eller termiskt, genom upphettning i ugn. AF-demagnetisering är en metod som inte förstör provet.

Mätningar av stenprover görs på cylinderformade prover av standardstorlek. Deras diameter är 2,5 cm, höjd ca 2,1 cm och volym ca 11 cm3. Kvartärsedimentprover mäts i plastkuber med en volym om 7 cm3.

En annan utrustning för mätning av remanent magnetisering är spinner-magnetometern. Den är känsligare än de grundläggande petrofysiska mätningarna. Mätningskänsligheten är ca 0,3 mA/m.

Utrustningen används för mätning av cylinderformade stenprover med en diameter om 2,5 cm, höjd om ca 2,1 cm och volym om ca 11 cm3.